Ved foreningens stiftelse i 2002 var følgende forslag til linieføring for en forlængelse af Overdrevsvejen aktuelle - se de blå linier.

De røde stiplede linier markerer en 1 km støjzone.

De gule cirkler markerer kulturminder som kan blive berørt ved disse linieføringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminder, som kan blive berørt af en forlænget Overdrevsvej gennem det smukke landskab mellem Grønholt Vang og Grønholt Hegn.

 

 

 

 

Jagtvejene stammer fra slutningen af 1600-tallet, hvor Christian V indrettede mange af de nordsjællandske skove til den såkaldte parforcejagt.

 

Mosegårdsvej                                                    Jagtvej

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 

 

 

Grønholt Kirke er en middelalderkirke fra slutningen af 1100-tallet. Hvælvingerne er nok fra 1400-tallet. Våbenhuset dateres til omkring reformationstiden, dvs. første halvdel af 1500-tallet. Støttepillen på kirkens østgavl er formentlig opsat omkring 1660 for at undgå, at kirken faldt sammen. Se mere om kirken her.

 

 

 

 

Tilbage

 

 

 

 

Voldstedet i Grønholt Vang er en omtrent kvadratisk bakke, 19-20 m på hver led og ca 5 m høj, omgivet af en vandgrav. Det er både blevet kaldt Slottet og Borgen, men nogle bygningsrester er ikke blevet fundet. Stedet omtales i et brev fra konge Knud Valdemarssøn dateret 21. oktober 1194, samt i et brev fra samme konge dateret 31. marts 1196. Der må altså have eksisteret en form for borg på stedet i det 12. århundrede.


Langdys
se i Grønholt Hegn - langdyssen er en stenkammer uden gravkammer.

 

400-årige ege i Grønholt Hegn
Bemærk de to natugleunger tæt på stammen i det højre træ.

 

 

 

 


Højsager mølle er en såkaldt ”hollandsk bakkemølle”, hvor man har gravet bakketoppen ud og muret fundament med magasinrum og gennemkørsel. Derefter har man bygget møllen på bakken og anlagt rundgangen direkte på jorden.

I modsætning til andre mølletyper som f.eks. stubmøller, har denne type den fordel, at kun hat og vinger drejes mod vinden, idet hatten hviler på en træ- eller støbejernsring med en glidebane øverst på møllekroppen.


Tilbage

B5 er en ny ringvej uden om København i form af en højhastighedsmotorvej mellem de eksisterende motorveje ved Helsingør i nord og Køge i syd.