Foreningen Omkring Overdrevsvejen

Bestyrelsesmøde den 12. november 2012 kl. 19.30


Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til stede:

Søren D. Schmidt

Per Stæhr-Nielsen

Torben Chrintz

Olof Ingdam-Lindgren

Ole Ortved Andersen

Jens Grove-Rasmussen.

1. Referat fra generalforsamlingen godkendt i.a.b.

2. Viggo Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, af helbredsmæssige årsager. Suppleant Ole Ortved Andersen indtræder som bestyrelsesmedlem.

3. Ole Ortved Andersen er indstillet på at overtage posten som kasserer. Bestyrelsen vedtog det enstemmigt.

Bestyrelsen foreslår Karin Aass til den ledige suppleantpost ved den kommende generalforsamling.

4. Planlægning af den ordinære generalforsamling i foråret.

Efter planen skulle trafikministeriet fremkomme med en ny trafikinvesteringsplan, der skal erstatte den nuværende efter 2020. Planen forventes offentliggjort i foråret 2013 og skal derefter debatteres frem til endelig vedtagelse i 2016. Foreligger planen når vi holder generalforsamling må den være et oplagt emne, ligesom vi skal planlægge hvorledes vi evt. skal påvirke den.

Er der ingen plan må vi tænke på, at det er et valgår vi går ind i, og det er nu vi skal påvirke politikerne, hvis vi finder det nødvendigt ? Og i så fald hvordan?

Et udvalg bestående af Torben Chrintz og Søren D. Schmidt arbejder videre med de muligheder der måtte være.

5. På baggrund af udfaldet af punkt 4 udarbejdes tema og gæstetalere på generalforsamlingen.

6. Eventuelt.

Ole Ortved Andersen gennemgik indestående på bank konto, DKK 35.000,00 samt kassebeholdning, DKK 583,00, samt hvilke udgifter som forventes i den kommende regnskabsperiode.

Opgradering af hjemmesiden budgetteres til DKK 2.000,00.

Medlemslisten opdateres med e-mailadresser, i det omfang de findes blandt medlemmerne af Grønholt Landsbylaug.