Trafikanalyse udført af
FORENINGEN OMKRING OVERDREVSVEJEN

I FREDENSBORG D. 28/10-2003, KL. 7:15-9:00

En komplet nummerskrivningsanalyse er tilrettelagt og gennemført af Foreningen omkring Overdrevsvejen (FoO) i   overensstemmelse med Vejdirektoratets "Vejledning i nummerskrivningsanalyser", 1985. Analysen blev foretaget tirsdag d. 28/10-2003 på 6 udvalgte positioner omkring Fredensborg i begge retninger. FoO har udført selve   registreringen og COWI har verificeret registreringen og data samt foretaget en efterfølgende databehandling og tolkning af resultaterne. Herudover har FoO foretaget yderligere og mere detaljerede analyser af dataene (COWI er ikke bedt om og har derfor ikke verificeret disse).

Den af Foreningen udarbejdede rapport kan læses her : Trafikanalyse i Fredensborg (2003)

Bilag til rapporten :

  • B1    Tung trafik i Fredensborg  (se tabel)

  • B2    Tung trafik i Fredensborg (se graf)

  • B3    Personbiler i Fredensborg (se tabel)

  • B4    Personbiler i Fredensborg (se graf)

  • B5    Køretøjer i Fredensborg totalt ( se tabel)

  • B6    Køretøjer i Fredensborg totalt (se graf)

Gennemkørselstider i Fredensborg

IND Hillerødvej / UD Helsingørsvej  henholdsvis

IND Helsingørsvej / UD Hillerødvej

Gennemkørselstid, når der ingen biler er, ingen stop ved rundkørsler og lyskryds
og hastigheden 50 km/t, hvor muligt:
1 min 45 sek

Målt d. 28/10 mellem 7:15 og 9:00, gennemkørselstid:
Fra 2 min 30 sek til 3 min 30 sek,  max. 4 min.

Dvs. at forskellen på at køre uhindret lige igennem Fredensborg 
og på at køre igennem i myldretiden er
1 – 1½ minut !!

Det må kaldes et ’luksus-problem’ !

Penge og natur / landskab

Frederiksborg Amt vurderer, at en forlængelse af Overdrevsvejen vil koste 153 mill. kr.

Eksperter, FoO har talt med, vurderer, at prisen vil være mindst 200-250 mill. kr.,
bl.a. fordi de foreslåede vejføringer går igennem større moseområder.

Hertil kommer et stort erstatnings-beløb til de mange hundrede beboere, hvis ejendomme
vejen vil gå igennem eller som bor tæt på vejføringen (støjgener).

ER DET RIMELIGT AT BRUGE SÅ MANGE SKATTEKRONER PÅ AT FLYTTE 8-12% AF DEN TOTALE TRAFIK I FREDENSBORG ???

Og hvad med naturen og landskabet?

Grønholtområdet er – iflg. Fredensborg Amt – noget nær det mest følsomme og bevaringsværdige område i Amtet. Noget tilsvarende gælder området ved Knurrenborgvang og Søholm.

En forlængelse af Overdrevsvejen vil ødelægge store dele af dette unikke landskab og afskære beboerne fra adgang til skove og andre naturområder.

Foreningen omkring Overdrevsvejen anmoder vore amts- og kommunalpolitikere om – én gang for alle –   at droppe alle planer for en forlængelse af Overdrevsvejen.

Undgå at spilde en formue på en lille gevinst med store ødelæggelser til følge!!