Ved foreningen ordinære generalforsamling d. 5. april 2011 aflagde formanden Søren Schmidt følgende beretning:

Vi havde håbet sidste år, at vi nu kunne dømme planerne om en forlængelse af Overdrevsvejen for døde.
Vores optimisme bundede i , at det så ud til, at der ville blive placeret et nyt hospital ganske vist i Hillerød, men nede ved transportkorridoren, ved Brødeskov. Dette forventede vi ville betyde, at en øst-vest forbindelse , naturligt ville kunne blive aktuel der nede.

Imidlertid er hospitalet nu (i hvert fald foreløbigt) blevet placeret ved Overdrevsvejen, og man kan stadig frygte, at det på sigt kunne komme til at skabe behov for en Forlængelse af Overdrevsvejen. Bestyrelsen har i årets løb med indlæg i lokalpressen forsøgt at påvirke denne proces, men vi har ikke vundet ørenlyd, borgergruppen omkring Brødeskov har været stærkere, ikke mindst bor der flere regionspolitikere i dette område!

Men efteråret blev rigeligt fyldt op med vejsnak, for året bød på to rapporter om fremtidig trafik i Nordsjælland, én fra trafikministeriet, og én fra Øresundsregionen.

Herefter gennemgik formanden de forskellige rapporter om vej – og toglinier som enten var placeret i transportkorridoren eller som en udbygning og forlængelse af Overdrevsvejen som en to-sporet motorvej.
Han konkluderede, at trafikministeriet forventes at have de endelige planer klar til vedtagelse i folketinget   i løbet af 2013.

Så Foreningen kunne ikke foreløbig melde, at dens berettigelse var udløbet.

Referat fra generalforsamlingen følger snarest.