Fredensborg-Humlebæk kommune
Strategi 2003

Den 26 & 27 august indbød Fredensborg-Humlebæk kommune borgerne til orienterende møde om strategi 2003 på henholdsvis Langebjergskolen og Asminderød skole. Læs mere på kommunens hjemmeside

Borgmester John Hemming bød velkommen. Herefter orienterede Bjarne Wulff og teknisk direktør Ralph Kapper Hansen om byrådets visioner og om strategien for kommunens fysiske- og miljømæssige udvikling, den såkaldte Strategi 2003.

Overskrifterne er:

  • Den regionale sammenhæng

  • Boliger og befolkning

  • Erhverv

  • Landområdets udvikling

  • Trafik

  • Bæredygtig udvikling

Der var herefter mulighed for at melde sig til en eller flere arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal arbejde et par måneder og vil herefter få mulighed for at fremlægge deres forslag for medlemmer af byrådet og for interesserede borgere på et opsamlende borgermøde

Lørdag d. 1 november kl.10-15 på Endrupskolen

De fremmødte medlemmer fra Foreningen omkring Overdrevsvejen blev enige om at starte en ny arbejdsgruppe, idet vi fandt det svært at skille fx boliger og befolkning fra trafik. Tingene hænger jo sammen.
Vi har "døbt" gruppen Fredensborgs udvikling uden ødelæggelse af de landskabelige værdier.

Vi vil derfor indbyde foreningens medlemmer og andre interesserede til at deltage i arbejdet i gruppen, så vi kan give vores input til debatten.

Mødet bliver tirsdag d. 23 september kl.19

på Asminderød skole i lokale 24