Møde om trafik- og miljøplanlægning i 
Fredensborg-Humlebæk kommune

Foreningen med som deltager i Kommunens trafik- og miljøplanlægning

Kommunen havde inviteret borgerne til møde om den kommende trafik- og miljøplanlægning i Lindehuset
torsdag den 10. Oktober. Der var mødt omkring 40 personer op foruden Bjarne Wulff, Forvaltningen og Kommunens trafikkonsulent, Mogens Møller.

På mødet skulle der vælges 6 borgere til deltagelse i en følgegruppe, der skal kommentere, komme med anbefalinger og bringe problemer frem i lyset på tre møder i oktober, november og december. Det var konsulentens “forslag”, at der skulle deltage 3 repræsentanter fra Fredensborg, 2 fra Humlebæk og 1 fra landsbyerne. Repræsentanterne skal samle meninger og forslag fra hver sit område og formidle dem videre.

Der opstod naturligvis en temmelig ophedet debat om hvor mange borgere, der skal deltage i følgegruppen. Vores kasserer Viggo foreslog, at ”det åbne land” skulle have en repræsentant, og Humlebæk holdt på, at de skulle have en ekstra, men Mogens Møller fastholdt, at der ikke skulle flere med, fordi gruppen ikke måtte blive for stor, og hvis bare en ekstra fik lov, ville andre også stille krav om deltagelse. Konsulenten blev bakket op fra flere sider, men det endte med, at Bjarne Wulff, efter en antydning af at Viggo jo var en fornuftig person, måtte foreslå, at Humlebæk fik en ekstra repræsentant. Bjarne Wulff gjorde desuden opmærksom på, at Kommunen har hyret Mogens Møller til at gøre arbejdet på sin måde, og ikke har haft en finger med i udarbejdelse af oplægget.
Vi må håbe, at den megen diskussionslyst bliver vendt til noget positivt, når arbejdet skal i gang, og at konsulentens modvilje mod at lytte ikke er symptomatisk for det fremtidige arbejde

Vores formand Søren Schmidt blev valgt som repræsentant for landsbyerne og det åbne land, og Kim Gilsig, der også sidder i bestyrelsen, blev valgt som repræsentant for Fredensborg syd området. Så foreningen er godt repræsenteret.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet så kontakt Søren eller Kim afhængig af hvor du bor.

Kommunen vil lægge en foreløbig rapport på nettet i næste uge, og der vil blive trykt nogle eksemplarer, der kan rekvireres eller læses på Biblioteket. Alle opfordres til at læse den igennem og komme med kommentarer og andre fornuftige ting om trafikken til Kim eller Søren.

Claus


Kommunens rapport kan ses på www.fhkom.dk Se under Borgerservice, Veje og grønne områder, Trafik