Arbejdsgruppen omkring

"Fredensborgs udvikling uden ødelæggelse af de landskabelige værdier"

Arbejdsgruppen holdt sit første møde tirsdag d. 23.09.03 på Asminderød skole.

Følgende kan nævnes fra debatten:

- Trafiktælling i Fredensborg
- Omlægning af den tunge trafik, så den ledes uden om Fredensborg ad Helsingørmotorvejen.
Dette kræver ifølge politiet, at visse motorvejsbroer hæves.
- A6 føres i en tunnel under Fredensborg eller tværveje i tunnel under A6
- Skal vi være større ?
- Forbedret trafik på Lille Nord
- Vi skal ikke udlægge nye erhvervsområder.
- Byudvikling skal ske i byzonen
- Stop for byudvikling i landzonen
- Hvad vil vi med vores Landskabelige værdier ?
- Stiger trafikken i vores kommune ?
- Kan ændring af stationsområdet forbedre trafiksituationen i Fredensborg ?

Næste møde 9 oktober kl 19
i præstegården ved Grønholt kirke